Menu Zamknij

Oddziały szpitalne

Oddziały i Pracownie Szpitalne w SPZOZ w Kraśniku

1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2) Oddział Kardiologii,
3) Oddział Chorób Wewnętrznych,
4) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,
5) Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży,
6) Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Endoskopowej,
7) Oddział Ortopedyczno – Urazowy,
8) Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy,
9) Oddział Chemioterapii,
10) Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym,
11) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
12) Izby Przyjęć,
13) Trakty Operacyjne,
14) Apteka Szpitalna,
15) Pracownie RTG,
16) Pracownia Mammograficzna,
17) Pracownie USG,
18) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa,
19) Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi,
20) Laboratoria Analityczne,
21) Pracownia Tomografii Komputerowej,
22) Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii,
23) Transport Sanitarny,
24) Gabinet EKG.
W ramach zakładu leczniczego Opieka Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjna
działają:
1) Oddział Opieki Paliatywnej,
2) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
3) Hospicjum Domowe,
4) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Opublikowano: 2022-01-12
Ostatnia modyfikacja: 2023-02-28 przez: Jakub Suski